regulamin1 (1)

REGULAMIN

 

ANEKS  DO REGULAMINU

SĄDECKIE SKRZATY

W związku z rosnącymi kosztami utrzymania się grupy ustala się co następuje:

 1. Od miesiąca kwietnia 2017r. każdy nowy uczestnik wstępujący do Projektu Sądeckie Skrzaty dokonuje wpłaty wpisowego u trenera grupy – 50zł.
 1. Składka członkowska wynosi 50 złotych. Natomiast dla dwóch osób i więcej (rodzeństwo) ustalono 80 złotych.
 2. Zawodnik, który z powodu choroby lub innej sytuacji losowej(zgłoszone wcześniej trenerowi prowadzącemu) nie był na żadnym treningu w miesiącu nie wpłaca składki członkowskiej.
 3. Zawodnik, który był obecny na jednym treningu w miesiącu wpłaca składkę członkowską w wysokości 20 zł.(w przypadku dwóch osób rodzeństwo – 30 zł)
 4. Zawodnik, który był obecny na minimum dwóch treningach w miesiącu wpłaca całą składkę członkowską
 5. Zgłoszenie uczestnika do zajęć prowadzonych w ramach Projektu Sądeckie Skrzaty, jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Akceptuję

 ……………………

 

REGULAMIN SĄDECKIE SKRZATY

 1. Fundacja Akademia Piłkarska Goal we współpracy z Akademią Piłkarską Wisły Kraków tworzy projekt Sądeckie Skrzaty.
 2. Projekt Sądeckie Skrzaty zakłada prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu Sądecczyzny.
 3. Akademia Piłkarska Goal ustala składkę członkowską miesięczną:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                50 zł/ m-c – 1 osoba Sądeckie Skrzaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            80 zł/m-c – 2 osoby i więcej( rodzeństwo) Sądeckie Skrzaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *Grupy w ramach Sądeckich Skrzatów obejmują dzieci uczestniczące  w zajęciach z piłki nożnej odbywające się  w przedszkolach raz w tygodniu.
 4. Każdy uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia treningu.
 5. Zawodnicy są zobowiązani do godnego reprezentowania Akademii Piłkarskiej Goal, podczas treningów oraz w życiu codziennym.
 6. Podczas rozgrywanych turniejów, meczy, opiekunowie powinni znajdować się na trybunach obiektu sportowego.
 7. Zajęcia są prowadzone z podziałem na grupy pod względem zaawansowania oraz wieku biologicznego.
 8. Dziecko należy dostarczyć 15 min przed rozpoczęciem zajęć i odebrać do 15 min po ich zakończeniu.
 9. Składki członkowskie należy wpłacać do 10-tego każdego miesiąca. W indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica istnieje możliwość przeniesienia terminu składki członkowskiej (po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem).
 10. O nieobecności dziecka na zajęciach, należy powiadomić trenera grupy.
 11. Każdy zawodnik powinien dbać o sprzęt sportowy swój oraz Akademii Piłkarskiej GOAL.
 12. W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć należy powiadomić szkółkę piłkarską telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną do 30-tego bieżącego miesiąca.
 13. Wszelkie dolegliwości zdrowotne dziecka należy bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.
 14. Podczas rozgrywania zawodów opiekunowie/rodzice powinni powstrzymać się od udzielania uwag i komentarzy.
 15. Zajęcia sportowe będą odbywać się na obiektach wynajmowanych przez Akademię  Piłkarską GOAL (hale sportowe ,boiska piłkarskie ze sztuczną oraz naturalną nawierzchnią). Koszty wynajmu obiektów sportowych pokrywa organizator.
 16. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione na obiektach sportowych.
 17. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia należy zgłaszać do trenera prowadzącego zajęcia.
 18. Ze względu na wcześniejszą rezerwację obiektów sportowych, w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie przysługuje zwrot składki członkowskiej. Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
 19. W miesiącu lipcu i sierpniu następuje przerwa w treningach – nie ma składki członkowskiej.
 20. Wszystkie sprawy bieżące, kwestie sporne odnośnie grupy treningowej rozstrzygają trenerzy prowadzący zajęcia w danej grupie, którzy posiadają upoważnienie zarządu fundacji Akademii Goal.
 21. Szkółka zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników.
 22. Złamanie regulaminu może być podstawą do wydalenia ze szkółki piłkarskiej.
 23. Zgłoszenie uczestnika do zajęć prowadzonych w ramach Akademii Piłkarskiej GOAL, jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
FacebookTwitterGoogle+EmailPinterestWykopGoogle GmailGoogle BookmarksUdostępnij