Nasze cele

Nasze cele:

 • szkolenie na najwyższym poziomie w oparciu o najlepsze wzorce.
 • ogólny prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci.
 • doskonała zabawa i atmosfera podczas treningu.
 • nauka techniki piłkarskiej, kreatywności, obserwacji, samodzielnego myślenia.
 • kształtowanie cech motorycznych (np. szybkość, zwinność), refleksu, orientacji przestrzennej itp.
 • łączenie edukacji szkolnej ze szkoleniem piłkarskim.
 • zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • przygotowanie teoretyczne
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru.
 • wychowanie w duchu sportowej rywalizacji.
 • uczestnictwo w meczach, turniejach obozach sportowych.
 • popularyzacja zdrowego stylu życia przez sport.
 • nauka języka angielskiego (obozy sportowe).
 • baza szkoleniowa blisko miejsca zamieszkania.
FacebookTwitterGoogle+EmailPinterestWykopGoogle GmailGoogle BookmarksUdostępnij