akademia goal come back

REGUŁY DOTYCZĄCE ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZED I PO TRENINGU ORAZ OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W AKADEMII PIŁKARSKIEJ GOAL (od 4 maja 2020r.) ‼️⚠️‼️⚠️‼️⚠️‼️

W świetle obowiązujących wytycznych, zalecanych przez Ministerstwo Sportu, Zarząd Akademii Piłkarskiej Goal podjął decyzję o wprowadzeniu norm postępowania, związanych z bezpieczeństwem zawodników naszej Akademii. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu zasady, które należy obowiązkowo przestrzegać (od 4 maja aż do odwołania):

I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZED TRENINGIEM:
1. Zawodnika na trening należy przywieźć punktualnie.
2. Zawodnika należy przyprowadzić w wyznaczoną strefę zbiórki (rodzic/opiekun i zawodnik powinni mieć zasłonięte usta oraz nos).
3. Po przyprowadzeniu zawodnika do strefy zbiórki, rodzic/opiekun zabiera zakrycie twarzy zawodnika i oddala się od wyznaczonej strefy.
4. Przed treningiem zawodnik musi zdezynfekować ręce (środek do dezynfekcji będzie dostępny w strefie zbiórki).
5. Zabronione jest zwyczajowe powitanie się poprzez kontakt dłoni.
6. Po spełnieniu powyższych punktów, trener odbiera zawodników ze strefy zbiórki.

II ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PO TRENINGU:
1. Po zakończeniu zajęć trener odsyła pojedynczo zawodników do strefy zbiórki.
2. Zawodnik w strefie zbiórki obowiązkowo dokonuje dezynfekcji rąk.
3. Rodzic/opiekun odbiera zawodnika ze strefy zbiórki, uprzednio udostępniając mu zakrycie twarzy, po czym niezwłocznie opuszcza wraz z zawodnikiem strefę zbiórki.

III OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA:
1. Przed zajęciami, trener informuje zawodników o zasadach bezpieczeństwa.
2. Zawodnicy biorą udział w treningu bez maseczek (czyt. zakrycia ust i nosa).
3. Zawodnik na zajęcia przyjeżdża już przebrany w strój sportowy (szatnie na obiektach nie będą dostępne).
4. W przypadku wcześniejszego przyjazdu na trening należy zaczekać, aż wcześniejsza grupa zakończy zajęcia i oddali się od obiektu.
5. Swoją wodę zawodnicy zostawiają w miejscu wskazanym przez trenera (przyniesiona przez zawodnika woda, jest tylko i wyłącznie do jego dyspozycji).
6. Rodzice/opiekunowie chcący obserwować zajęcia z odległości, mają zakaz grupowania się na obiekcie.
7. Przed i po każdych zajęciach sprzęt będzie dezynfekowany.
8. W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 6 zawodników plus trener.
9. Osoby, które zaobserwowały u siebie objawy, mogące mieć związek z koronawirusem lub też miały kontakt z osobą/osobami, u których zachodzi podejrzenie zachorowania na ww. wirusa, powinny ten fakt zgłosić telefonicznie bądź mailowo trenerowi prowadzącemu grupę najpóźniej w dniu treningu.
10. Szczegółowe informacje dotyczące wytycznych, dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu: https://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu–etap-od-4-maja-2020-r–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania?fbclid=IwAR2AA59rQuiPsk38z-sh7kwFbglSGqvsi6KY47_scDsrBbcHxrn4Rbemvl0

AKADEMIA GOAL ❗️⚽️❗️💪❗️🔥❗️

FacebookTwitterGoogle+EmailPinterestWykopGoogle GmailGoogle BookmarksUdostępnij